^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Opłaty za przedszkole

Opłaty zależą od ilości godzin pobytu dziecka w przedszkolu.

Pobyt 5 - godzinny jest bezpłatny (realizacja podstawy programowej)

Za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu realizowaną poza podstawą programową zapłacimy 1 zł. Jest to tzw. opłata główna. Wysokość opłaty głównej zależy od ilości dni roboczych w miesiącu i liczby zadeklarowanych godzin pobytu dziecka. Wszyscy rodzice korzystają z 5-cio godzinnego bezpłatnego pobytu. 

Dzienna stawka żywieniowa, w tym: 

- Śniadanie           1,90 zł

- Obiad                 3,50 zł

- Podwieczorek     1,60 zł

    =                     7,00 zł

Na przykład:

Za 21 dni pobytu dziecka zapisanego na 10 godz. i 3 posiłki dziennie zapłacimy:

105,00 zł (opłata stała) + 147,00 (posiłki 21 x 7,00 zł) = 252,00 zł

Opłata powinna wpłynąć na konto bankowe najpóźniej do 15 każdego miesiąca.

Za każdy dzień opóźnienia przedszkole nalicza odsetki w ustawowej wysokości. 

PKO  BANK POLSKI SA

Opłata główna za pobyt dziecka w przedszkolu zgodnie z umową:

19 1440  1026  0000  0000  1252  3254

Opłata za wyżywienie:

66  1440  1026  0000  0000  1252  3378

 

Zaleganie z odpłatnością powoduje skreślenie dziecka z listy obecności.

 

Copyright © 2013. Przedszkole nr 44 w Gdyni Rights Reserved.