^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Rekrutacja na rok szkolny 2020/21 - c.d.

25 marca 2020r. o godz. 15.00 nastąpi podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

 

Dostępność informacji:

1. Od godz. 15.00 listy wywieszone będą w przedszkolu. Można się z nimi zapoznać bez równoczesnego kontaktu z pracownikami przedszkola.

2. Logując się do systemu rekrutacyjnego.

Obowiązkiem rodzica/opiekuna jest do 31 marca br. do godz. 17.00 potwierdzić wolę zapisu dziecka w przedszkolu, do którego kandydat został zakwalifikowany.

Jak to zrobić?

1. logując się do systemu rekrutacyjnego i klikając "potwierdź wolę".

2. wysyłając na adres mailowy przedszkola informację o potwierdzeniu woli.

3. Dzwoniąc do przedszkola w godz. 10.00-14.00.

  PROCEDURA ODWOŁAWCZA

(od 9 kwietnia, w formie elektronicznej)

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia.

Uzasadnienie komisja sporządza w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica.

2. W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia odmowy, rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

(podstawa prawna - art. 158 ust.  6, 7, 8 i 9 ustawy Prawo oświatowe)

Copyright © 2013. Przedszkole nr 44 w Gdyni Rights Reserved.