^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Get Adobe Flash player

ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA ORGANIZOWANE PRZEZ STOWARZYSZENIE WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA w WIEKU PRZEDSZKOLNYM

Przedszkole nr 44 na Karwinach I przy ul. Tatarczana 4 zaprasza dzieci w wieku 2,5 - 4 lat

 w dniu 23-03-2019 w godz. 9.00-14.00 na zajęcia organizowane przez

 Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dziecka w Wieku Przedszkolnym.

Spotkania mają formę swobody, dzieci mogą uczestniczyć w nich same lub z rodzicami.

Dzieci mają okazję do przebywania z rówieśnikami oraz udziału w różnych zajęciach kierowanych przez nauczyciela – szczególnie w zabawach ruchowych, plastycznych, dowolnych w sali i ogrodzie.

Głównymi celami zajęć jest:

  • wyrównanie szans wszystkich dzieci bez względu na ich status społeczny i materialny ukierunkowane

      na osiągnięcie sukcesu w szkole;

  • terapia dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi (psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna,);

Rodzice mają możliwość skorzystania:

  • z porad i edukacji w sprawach związanych z wychowaniem i kształceniem dzieci w wieku przedszkolnym;
  • z konsultacji ( w miarę potrzeb) z psychologiem, logopedą, pedagogiem, przedstawicielem MOPS-u.

         

Wnioski

GODZINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW REKRUTACYJNYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

W KANCELARII DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 44

 

Wtorek 12.03.2019r. – 12.00-16.00

Czwartek 14.03.2019r. – 8.00-12.30

Czwartek 21.03.2019r. – 8.00-12.30

Poniedziałek 25.03.2019r. – 8.00-17.00

Wtorek 26.03.2019r. – 8.00-15.30 (16.00 zamknięcie systemu)

 

w pozostałe dni – 8.30-16.00

Rekrutacja 2019/20

UWAGA!

Rodzice, których dzieci będą kontynuowały edukację w przedszkolu

w roku szkolnym 2019/20

zobowiązani są dostarczyć

"Deklarację kontynuowania

wychowania przedszkolnego"

najpóźniej do 11 marca br. do godz. 12.00.

Rada dla nowych rodziców

ADAPTACJA DZIECI DO PRZEDSZKOLA - JAK POMÓC A NIE ZASZKODZIĆ

artykuł w zakładce "Rady dla Rodziców"

Copyright © 2013. Przedszkole nr 44 w Gdyni Rights Reserved.