^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

PRZERWA WAKACYJNA 2020r.

UWAGA

Zgodnie z planem,

tegoroczna przerwa wakacyjna

w sprawowaniu opieki nad dziećmi

odbędzie się w SIERPNIU.

 

KOMUNIKAT DO RODZICÓW

WAŻNE INFORMACJE OBOWIĄZUJĄCE OD 18 MAJA 2020r.

1. Od 18 maja 2020r. przedszkole będzie sprawować opiekę nad dziećmi w godz. 7.00 - 17.00.

2.Od tego dnia przyjęte zostaną dzieci, których rodzice już zdeklarowali taką potrzebę.

3. Dzieci będą połączone w małe grupy.

4. WAŻNE! Prosimy rodziców o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami, a w szczególności zasadami przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola oraz zasadami funkcjonowania przedszkola od 18 maja.

5. Pierwszego dnia rodzic ma obowiązek przekazać oświadczenie, o którym mowa poniżej.

6. Prosimy o sprawne przekazywanie dzieci opiekunom. Na wszelkie pytania odpowie dyrektor podczas rozmowy telefonicznej.

7. Prosimy pamiętać o wczytywaniu Kart Mieszkańca Gdyni.

8. Rodzice, którzy w terminie późniejszym będą musieli oddać dziecko pod opiekę przedszkola muszą najpierw zadzwonić do dyrektora, złożyć taką deklarację oraz wypełnić i wysłać poniższą ankietę.

9. Pamiętajmy, że rodzice, którzy nie pracują powinni pozostać z dzieckiem w domu.

 

Ankieta

 

Szanowni Państwo,

Od momentu podjęcia przez rząd decyzji o otwarciu żłobków i przedszkoli z dniem 6 maja, dla Samorządu Gdyni priorytetem było właściwe zdiagnozowanie potrzeby tego otwarcia wśród rodziców oraz uzyskanie szczegółowych wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego w tej sprawie. Początkowe, ogólne rekomendacje, nie były bowiem wystarczające, by podjąć decyzję, w której stawką jest bezpieczeństwo dzieci, ich rodzin, a także pracowników placówek.

Chęć skorzystania z usług żłobków i przedszkoli od 6 maja wyraziło w Gdyni zaledwie 15 % rodziców. W późniejszych dniach pojawiły się również wytyczne MZ i GIS, które pozwoliły nam niezwłocznie przystąpić do przygotowania bezpiecznych procedur otwarcia, by sprostać oczekiwaniom tych rodziców, którzy z różnych względów nie mogą już dłużej zapewniać opieki w warunkach domowych.

Wytężona praca i zaangażowanie przez nas ekspertów różnych dziedzin pozwoliły w poczuciu pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci wypracować rozwiązania, które zaczęliśmy już wdrażać. Umożliwia to uruchomienie działalności żłobków i przedszkoli publicznych już od najbliższego poniedziałku, 18 maja.

Podejmując decyzję o skorzystaniu z oferty naszych placówek, należy mieć jednak na uwadze zmiany, jakie nastąpią w ich funkcjonowaniu. Jedną z najważniejszych, narzuconą przez Głównego Inspektora Sanitarnego, jest ograniczenie liczebności grup do 12-14 dzieci, co oznacza, że będą one działały w znacznie ograniczonym zakresie. Dodatkowo obowiązywać będą nowe procedury dotyczące sposobu przyprowadzania i odbierania dziecka z placówki, zasad dezynfekcji rąk i pomieszczeń, stosowania środków ochrony osobistej, zasad korzystania z placów zabaw, zmianowości grup, obowiązkowego pomiaru temperaturyczy sposobu postępowania w przypadku podejrzenia choroby.

Decyzja o rozpoczęciu działalności żłobków i przedszkoli po wdrożeniu szeregu nowych procedur i wyposażeniu w dodatkowy sprzęt ochronny jest efektem rozważnego podejścia Samorządu Gdyni do systemu opieki nad dziećmi, ale ostateczna o skorzystaniu z usług leży po Państwa stronie Rodziców i Opiekunów najmłodszych gdynian. Z pewnością musi być podjęta z uwzględnieniem pewnego ryzyka. Z wielką troską i odpowiedzialnością wypracowywano nowe zasady, ale obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce niestety nie może pozwolić nam zagwarantować, że w placówkach nie wystąpią zachorowania na Covid-19. Nawet najbardziej restrykcyjne zasady w żadnym stopniu nie pozwolą ograniczać, czy też rejestrować aktywności dzieci i ich rodzin w czasie wykraczającym poza obecność w żłobku i przedszkolu, a to właśnie aktywność poza placówką, liczba spotykanych osób, czy odwiedzane miejsca mogą powodować zachorowania wśród innych członków grupy żłobkowej lub przedszkolnej.

Pragniemy także zwrócić uwagę na konieczność przygotowania dzieci do powrotu do żłobków i przedszkoli, które będą działać w zupełnie nowychwarunkach. Wytyczne GIS oraz wypracowane dla dobra i bezpieczeństwa dzieci procedury mogą powodować dodatkowy stres i konieczność adaptacji do nowych warunków. Czynnikiem stresującym możebyć na przykład trafienie do grupy z nowymi dziećmi czy przydzielenie innego opiekuna, który w ubraniu ochronnym może po prostu wzbudzać niepokój.Przygotowując zatem siebie i dziecko do powrotu, warto z nim porozmawiać, na przykład korzystając z materiałów opracowanych przez UNICEF:

https://zz4.pl/wp-content/uploads/2020/04/Choroba_wywolana_koronawirusem_UNICEF-2.pdf

https://zz4.pl/wp-content/uploads/2020/04/Jak_rozmawiac_z_dzieckiem_UNICEF-1.pdf

Przypominamy również, że rodzicom dzieci do lat 8, którzy zdecydują się na pozostanie z nimi w domu, do 24 maja nadal będzie przysługiwał zasiłek opiekuńczy, a osoby które zdecydują się nie korzystać z usług żłobków, do 30 czerwca będą zwolnione z opłaty.

Chęć zgłoszenia dziecka do żłobka lub przedszkola należy wyrazić do dnia 13 maja 2020r. za pośrednictwem poczty elektronicznej. Szczegółowe procedury postępowania znajdą Państwo na stronach internetowych poszczególnych jednostek. Samo zgłoszenie nie daje jednak gwarancji możliwości skorzystania z usług żłobka lub przedszkola od 18 maja. Zgodnie z wytycznymi krajowymi, w pierwszej kolejności z usług korzystać będą mogli m.in. pracownicy służb mundurowych, systemu ochrony zdrowia, pracownicy handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, a dostępność dla innych osób będzie uzależniona od liczby wolnych miejsc uruchomionych zgodnie z nowymi wytycznymi określonymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Pragniemy Państwa z pełną odpowiedzialnością zapewnić, że dołożyliśmywszelkich starań, aby chronić zdrowie Państwa dzieci i rodzin oraz pracowników żłobków i przedszkoli. Zdajemy sobie sprawę, że wprowadzone obostrzenia mogą sprawiać wiele trudności. Mamy nadzieję, że wspólnie uda nam się stawić im czoła.

Życzymy dużo zdrowia!

Bartosz BartoszewiczWiceprezydent Miasta Gdyni

 

Dyrektorzy Przedszkoli Publicznych

Dyrektorzy Żłobków Publicznych

Pracownicy WydziałuEdukacji Urzędu Miasta Gdynia

Pracownicy GdyńskiegoCentrum Zdrowia

 

 

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola nr 44 w Gdyni wprowadzona w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

 1. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane będą dzieci rodziców, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu oraz dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 2. Do przedszkola należy przyprowadzić dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
 3. Osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola również muszą być zdrowe – bez objawów chorobowych.
 4. Osoby dorosłe wchodzące na teren przedszkola muszą mieć maseczkę zasłaniającą usta i nos oraz rękawiczki.
 5. Dziecko, które ukończyło 4 rok życia musi mieć maseczkę w drodze do i z przedszkola. Zaś w przedszkolu nie ma obowiązku noszenia maseczek przez dzieci.
 6. Przed wejściem do budynku należy zdezynfekować ręce.
 7. Do budynku może wejść 1 rodzic z dzieckiem. Pozostali w odległości 2 m czekają na zewnątrz na sygnał pracownika przedszkola.
 8. Rodzic z dzieckiem może wejść tylko do wyznaczonej strefy (do czytnika kart mieszkańca). Tam wczytuje kartę oraz przekazuje dziecko pracownikowi przedszkola.
 9. Rodzic przyprowadzający dziecko w pierwszym dniu przekazuje pracownikowi oświadczenie dotyczące stanu zdrowia dziecka oraz aktualnych numerów telefonów do obojga rodziców. Oświadczenie rodziców
 10. Nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola, jeśli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
 11. Zabrania się przynoszenia do przedszkola przez dziecko jedzenia, napojów oraz zabawek z domu.
 12. Należy pamiętać o wyposażeniu dziecka w dodatkową odzież zamienną w worku foliowym.
 13. Aby odebrać dziecko z przedszkola należy dzwonić przez domofon tylko do grupy VIII Smerfy. Następnie po wpuszczeniu przez nauczyciela rodzic oczekuje w wyznaczonej strefie (do czytnika kart mieszkańca - wczytuje kartę). Pracownik przedszkola przyprowadza dziecko do oczekującego rodzica. Pozostali rodzice w bezpiecznej odległości czekają na zewnątrz na swoją kolej.
 14. Jeśli zaistnieje uzasadnione podejrzenie, że dziecko jest chore i może zarażać inne dzieci nie zostanie wpuszczone do przedszkola, wówczas rodzic musi dziecko zabrać do domu i skontaktować się z lekarzem.

Zasady funkcjonowania Przedszkola nr 44 w Gdyni wprowadzone w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

 1. Zabrania się samodzielnego korzystania rodziców z dziećmi z placu zabaw przedszkola.
 2. Komunikacja z dyrektorem, nauczycielem oraz księgowością następuje tylko telefonicznie pod nr 58 629 30 62 lub e-mailem (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..p).
 3. Dzieci w zbliżonym wieku zostaną połączone w mało liczne grupy (max. 16 dzieci). Przez cały czas będą funkcjonowały w tej samej sali, w miarę możliwości z tymi samymi opiekunami, z zachowaniem przez nich odległości min. 1,5 m.
 4. Sale, łazienki, ciągi komunikacyjne oraz plac zabaw będą utrzymane w czystości oraz na bieżąco dezynfekowane wg wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
 5. Przy sprzyjającej pogodzie dzieci będą rotacyjnie korzystały z placu zabaw. Nie będą opuszczały terenu przedszkola.
 6. Przedszkole zapewni dzieciom bezpieczne i higieniczne żywienie. Obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo będzie wprowadzona szczególna ostrożność dotycząca zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, w miarę możliwości odległość stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe – środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę zwróci się na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców (mycie w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60oC oraz wyparzanie).
 7. Pracownicy przedszkola, mający bezpośredni kontakt z dziećmi, będą wyposażeniu w środki ochrony osobistej.
 8. Wyznacza się pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 9. Opracowano Procedurę na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem u dziecka lub personelu przedszkola.

Program SZKOŁA MISTRZÓW w naszej szkole!

Program SZKOŁA MISTRZÓW wychodzi naprzeciw potrzebom gdyńskiej kadry pedagogicznej, a także odpowiada na problemy osób szkolących, trenerów i firm szkoleniowych. Z jednej strony dedykowany jest on kadrze pedagogicznej, gdyńskim Mistrzom uczącym najmłodszych gdynian, z drugiej – Mistrzom, którzy chcą dzielić się posiadaną wiedzą i umiejętnościami właśnie z nauczycielami i dyrektorami szkół oraz przedszkoli.

Na czym polega Program?

Gdynia przeznaczy dla potrzeb Programu SZKOŁA MISTRZÓW 1.000.000 zł. W ramach programu sfinansowane mogą zostać szkolenia, kursy, seminaria i warsztaty, które pozwolą na rozwój merytoryczny i budowanie nowych kompetencji wśród gdyńskiej kadry pedagogicznej w roku bieżącym oraz przyszłym.

Kto może być realizatorem działań Programu?

Program SZKOŁA MISTRZÓW angażuje osoby i firmy szkoleniowe z obszaru szeroko pojętej edukacji, które zrealizują szkolenia dla nauczycieli i dyrektorów szkół. Dotyczy to:

 • szkoleniowców,
 • trenerów,
 • firm zajmujących się szkoleniami.

Jeśli działacie Państwo w obszarze edukacji, zachęcamy do przesłania wypełnionego FORMULARZA do 16 kwietnia na adres naszego przedszkola: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Jak wygląda wsparcie finansowe w Programie?

Pula środków zapewni około 5 000 godzin szkoleniowych. Płatności dla realizatorów zajęć będą dokonywane zaliczką w wysokości 50% wartości umowy do 3 dni od podpisania umowy. Druga część wynagrodzenia zostanie przekazana po realizacji zajęć.

Program potrwa do końca 2021 roku.

Harmonogram

Etap 1: do 16 kwietnia 2020:

– składanie wniosków przez realizatorów do publicznych szkół, przedszkoli i poradni psychologiczno-pedagogicznych

Etap 2: do 23 kwietnia

– ustalenie i opublikowanie listy wszystkich realizatorów szkoleń na www.edukacja.gdynia.pl oraz stronie internetowej każdej placówki uczestniczącej w Programie

Etap 3: 23-30 kwietnia

– zawarcie umów: 50% wartości umowy zostanie opłacona w ciągu 3 dni od daty podpisania umowy, druga transza w wysokości 50% wartości umowy – po zakończeniu realizacji zajęć.

Etap 4:1 września 2020 -31 grudnia 2021:

– realizacja szkoleń, warsztatów i zajęć.

Program SZKOŁA MISTRZÓW jest częścią FALOCHRONU DLA EDUKACJI – działań Miasta Gdyni mających na celu pomoc dla mieszkańców w sytuacji epidemii.

Link do formularza zgłoszenia.

Formularz należy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Wyniki wyboru organizatorów:

1. Realizator zajęć: Malu. Centrum Muzyki i Nauki.Katarzyna Laszkowska-Dwojakowska ul. Morska 74/23, 81-225 Gdynia, NIP 8442280785, Katarzyna Laszkowska-Dwojakowska, tel. 666098890, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Temat szkolenia: Jazz dla ucha malucha - Szkolenie dla nauczycieli - edycja Jesień/Zima

Kwota dofinansowania z UM: 2 000,00 zł.

2. Realizator zajęć: Malu. Centrum Muzyki i Nauki.Katarzyna Laszkowska-Dwojakowska ul. Morska 74/23, 81-225 Gdynia, NIP 8442280785, Katarzyna Laszkowska-Dwojakowska, tel. 666098890, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Temat szkolenia: Jazz dla ucha malucha - Szkolenie dla nauczycieli - edycja Wiosna/Lato

Kwota dofinansowania z UM: 2 000,00 zł.

3. Realizator zajęć: Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów "Klanza" Oddział w Gdyni ul. Strzelców 50/27 Gdynia, NIP 958 15 82 071, Małgorzata Miechowska

tel. 503 514 474 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Temat szkolenia: Taniec, ruch i muzyka w edukacji wczesnoszkolnej

Kwota dofinansowania z UM: 800,00 zł

AKADEMIA DZIELNICOWA w naszej szkole!

Celem programu jest podniesienie jakości życia mieszkańców Gdyni: dzieci, młodzieży i ich rodziców, poprzez wspieranie ich wszechstronnego rozwoju oraz realizację indywidualnych potrzeb w zakresie szeroko rozumianej opieki i edukacji.

Realizatorem zadań może być każdy podmiot i osoba prowadząca działania w obszarze edukacji, wspomagania rozwoju i opieki nad dziećmi w gdyńskich dzielnicach.

Na czym polega Program?

Jeśli działacie Państwo w obszarze edukacji i opieki nad dziećmi, możecie zgłosić chęć udziału za pomocą FORMULARZA, który wypełniony należy wysłać do 16 kwietnia na adres naszego przedszkola: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

i zaproponować działania, które chcielibyście realizować w naszym przedszkolu.

Program potrwa do końca 2021 roku. Miasto Gdynia przeznacza na ten cel łącznie 1 000 000 zł ze swojego budżetu!

Jakie działania będą realizowane w gdyńskich szkołach w ramach Programu?

W ramach programu mogą być realizowane między innymi zajęcia edukacyjne, rytmika, spotkania z logopedą, warsztaty tematyczne, zajęcia plastyczne, sensoryczne, dedykowane dzieciom lub całym rodzinom.

Projekty będą mogły się odbywać w przedszkolach i szkołach, jak też klubach opieki oraz lokalach spełniających określone prawnie wymagania dotyczące bezpieczeństwa dzieci.

Jak wygląda wynagrodzenia za realizowane działania?

Aż 90% wartości umowy będzie przekazana na konto realizatora zajęć do 3 dni od podpisania umowy, druga transza w wysokości 10% wartości umowy – po zakończeniu realizacji zajęć.

Harmonogram:

Etap 1: Do 16 kwietnia 2020:

– złożenie wniosku

Etap 2: do 23 kwietnia 2020:

– ustalenie i opublikowanie listy wszystkich organizatorów zajęć na www.edukacja.gdynia.pl oraz stronie internetowej każdej placówki uczestniczącej w Programie

Etap 3: 23-30 kwietnia 2020:

– zawarcie umów: 90% wartości umowy będzie przekazana na konto realizatora zajęć do 3 dni od podpisania umowy, druga transza w wysokości 10% wartości umowy – po zakończeniu realizacji zajęć.

Etap 4: 1 września 2020-31 grudnia 2021:

– realizacja zajęć

AKADEMIA DZIELNICOWA jest częścią FALOCHRONU DLA EDUKACJI – działań Miasta Gdyni mających na celu pomoc dla mieszkańców w sytuacji epidemii.

Formularz zgłoszeniowy dla podmiotów zewnętrznych.

Uzupełnione formularze należy wysłań na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Wyniki wyboru organizatora:

Realizator zajęć: Akademia Nauki i Zabawy Piotr Szczepkowski Karolina Kulesza s.c. ul. Olgierda 125A/2 81-584 Gdynia NIP 586-229-18-02

Zadanie: Mathriders - matematyka dla dzieci

Łączny koszt zajęć: 5 200,00 zł

Rekrutacja na rok szkolny 2020/21 - c.d.


 PROCEDURA ODWOŁAWCZA

(od 9 kwietnia, w formie elektronicznej)

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia.

Uzasadnienie komisja sporządza w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica.

2. W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia odmowy, rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

(podstawa prawna - art. 158 ust.  6, 7, 8 i 9 ustawy Prawo oświatowe)

Copyright © 2013. Przedszkole nr 44 w Gdyni Rights Reserved.