^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Początek roku szkolnego 2019/20

1. Przypominamy wszystkim rodzicom o konieczności wczytywania Kart Mieszkańca lub Białych Kart Przedszkola. Opłaty naliczane będę wyłącznie na podstawie rejestru wejścia i wyjścia dziecka. Niewczytanie karty spowoduje naliczenie pełnych godzin pracy przedszkola (6.30-17.30). Aby uaktywnić kartę należy w systemie upoważnić wszystkie osoby (włącznie z rodzicami/opiekunami prawnymi) odbierające dziecko z przedszkola.

2. Dziecko należy przyprowadzić najpóźniej do godz. 8.00.

3. Na początek przynosimy obuwie zamienne (jasna podeszwa), mały, podpisany ręcznik oraz dodatkową odzież umieszczoną w płóciennym worku i pozostawioną w szatni.

4. Listy wszystkich dzieci z podziałem na grupy znajdować się będą na tablicy w głównym holu.

5. Prosimy o sprawne przekazywanie dzieci nauczycielkom.

6. Należy zapoznać się z informacjami umieszczonymi na tablicach przy poszczególnych grupach. Pozostałe wiadomości zostaną przekazane na pierwszym zebraniu grupowym.

7. Nowi Rodzice, którzy nie podpisali deklaracji dotyczącej pobytu dziecka w przedszkolu w roku 2019/20 proszeni są o uzupełnienie tego w pierwszym dniu września u nauczycielki w grupie.

 

 

Rada dla nowych rodziców

ADAPTACJA DZIECI DO PRZEDSZKOLA - JAK POMÓC A NIE ZASZKODZIĆ

artykuł w zakładce "Rady dla Rodziców"