^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Get Adobe Flash player

Rada dla nowych rodziców

ADAPTACJA DZIECI DO PRZEDSZKOLA - JAK POMÓC A NIE ZASZKODZIĆ

artykuł w zakładce "Rady dla Rodziców"

Deklaracje na rok szkolny 2018/19

 

Komunikat do Rodziców nowoprzyjętych dzieci na rok szkolny 2018/19

 

Przypominamy o obowiązku podpisania przez jednego z rodziców deklaracji dotyczącej pobytu dziecka w przedszkolu w roku szkolnym 2018/19

 

 

  w poniedziałki w godzinach 15.00 - 16.00

lub

w środy w godzinach 8.30-9.30

 

Miejsce: kancelaria dyrektora

Informacje potrzebne do wypełnienia deklaracji:

- imię i nazwisko, adres zamieszkania, pesel, tel. kontaktowy rodzica,

- imię i nazwisko, data urodzenia, pesel dziecka,

- godziny pobytu dziecka w przedszkolu,

- ilość posiłków.