^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Get Adobe Flash player

ZAJĘCIA ORGANIZOWANE PRZEZ STOWARZYSZENIE WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

Przedszkole nr 44 na Karwinach I przy ul. Tatarczana 4 zaprasza dzieci w wieku 2,5 - 4 lat

w dniu 23-02-2019 w godz. 9.00-14.00 na zajęcia organizowane przez

Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dziecka w Wieku Przedszkolnym.

Spotkania mają formę swobody, dzieci mogą uczestniczyć w nich same lub z rodzicami.

Dzieci mają okazję do przebywania z rówieśnikami oraz udziału w różnych zajęciach kierowanych przez nauczyciela – szczególnie w zabawach ruchowych, plastycznych, dowolnych w sali i ogrodzie.

Głównymi celami zajęć jest:

  • wyrównanie szans wszystkich dzieci bez względu na ich status społeczny i materialny ukierunkowane

     na osiągnięcie sukcesu w szkole;

  • terapia dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi (psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna,);

Rodzice mają możliwość skorzystania:

  • z porad i edukacji w sprawach związanych z wychowaniem i kształceniem dzieci w wieku przedszkolnym;
  • z konsultacji ( w miarę potrzeb) z psychologiem, logopedą, pedagogiem, przedstawicielem MOPS-u,

Rada dla nowych rodziców

ADAPTACJA DZIECI DO PRZEDSZKOLA - JAK POMÓC A NIE ZASZKODZIĆ

artykuł w zakładce "Rady dla Rodziców"